Komputerowe Efekty Wizualne

Zanim zaczniesz przeglądać moją stronę pozwól, że zapoznam Cię z podstawowymi pojęciami jakie mogą przewijać się w tym serwisie i są bezpośrednio związane z moją pracą zawodową.

 

Klatkarz - (ang. frame rate) - szybkość zapisu obrazu dokonywanego przez urządzenie rejestrujące lub odtwarzania go przez urządzenie odtwarzające wyrażona w klatkach na sekundę (klatka/ramka - pojedynczy obraz). Podstawowe pojęcie w technologii filmowej i telewizyjnej. Określa płynność ruchomego obrazu. Standardem dla filmu są 24 klatki na sekundę (ang. frames per second).  Dla telewizji to 25 pełnych klatek /s. Jednak w technologii PAL operuje się głównie standardem 50i co oznacza wyświetlenie 50 niepełnych klatek tzw. półpól (ang. fields) na sekundę. Na każdą pełną klatkę w 25p przypadają 2 półpola w 50i: jedna zawiera linie parzyste a druga nieparzyste. Wyświetlenie 50 półpól daje efekt większej płynności obrazu jednak wiąże się z pogorszeniem jakości i drganiem obrazu zawierajacego ażurowe detale. Efekt drgania był widoczny głównie na ekranach kineskopowych. Na ekranach LCD różnice między 25p a 50i widać w jakości obrazu wynikającej z dokładności odwzorowania. Jeśli chodzi o płynność obrazu polecam symulator, który dosyć wiernie pokazuje różnicę w różnych klatkażach.


Efekty wizualne (VFX) są to procesy postprodukcyjne, w których następuje ingerencja w obraz rzeczywisty. Ingerencja ta ma na celu osiągnięcie dodatkowych walorów artystycznych, ale też zmian pozwalających wykreować rzeczywistość, której nie da się zrealizować na planie zdjęciowym z przyczyn merytorycznych lub ekonomicznych. Dotyczy to każdej formy wizualnej począwszy od filmu zarejestrowanego telefonem komórkowym, a skończywszy na wysokobudżetowych produkcjach filmowych powstających w Hollywood. Technologie, które umożliwiają tworzenie efektów komputerowych rozwijają się bardzo szybko i pozwalają znacznie ograniczyć koszty produkcji widowisk - często stają się jedyną szansą na ich zrealizowanie. 


Kompozycja obrazu
- (z ang. compositing) - to proces postprodukcyjny umożliwiający łączenie warstw obrazu w całość. Programem, którego używam do tego celu od ponad 15 lat jest Fusion ( kiedyś Digital Fusion, potem Eyeon Fusion a teraz Blackmagic Design Fusion Studio). Program, pozwalający na bardzo wyrafinowane kreacje multimedialne i filmowe. Jest nieodzownym narzędziem w każdej produkcji efektów wizualnych, czołówek, wizuali,  animacji, do których przyłożyłem rękę.

 

Postprodukcja – etap opracowania filmu od momentu zakończenia zdjęć do momentu wykonania kopii na nośnik przeznaczony do emisji, czyli opublikowania efektu finalnego, na który składa się obraz, dźwięk, efekty wizualne czy oprawa. Na postprodukcję składają się takie procesy jak montaż, efekty wizualne, udźwiękowienie, kompozycja obrazu, opracowanie graficzne, mastering itp.

 

Jarek Migoń

Powered by Quick.Cms